Agart - Galeria Sztuki
Bałdakow Aleksander
Bereza Igor
Białkowski Marek
Dalinkiewicz Monika
Drozdow Gienadij
Filipowicz Andrzej
Gernovich Irina
Glorya
Gryniewicz Siergiej
Grzybek Aleksander
Grzybek Ela
Gursky Stanisław
Gyży Oleg
Iljina Wiktoria
Januszkiewicz Piotr
Kastusik Pavel
Khobotova Anastazja
Kiczko Stanisław
Klimovich Natalia
Konovalov Aleksander
Kozieł Gienadij
Kuraczyckaja  Tamara
Lapkina Natasza
Manussa
Martynczuk Wasyl
Palaczicz Miroslaw
Pitsko Gienadij
Poskrobko Stanisław
Ros Aleksander
Ros Lesya
Silvanovich Aleksander
Sporski Wacław
Sporski Alex
Stratovich Walery
Surinovich Dmitry
Suvorov Aleksander
Szoba Walentyna
Vasilevich Aleksander
Wesołowski Stanisław
Yakowenko Yuri
Zimienko Aleksander

o nasgaleriaartyściwystawykontaktnewsletter

Galeria Sztuki Agart przedstawia Państwu artystów tworzących na terenie Eurpy Wschodniej. Są to często twórcy znani i utytuowani, jak również młode talenty wspierane przez galerię. Artyści głównie z Białorusi, Litwy, Ukrainy tworzą niezwykłe prace o charakterze, tematyce, a nawet w kolorystyce typowej dla regionów Europy Wschodniej. Odważne, jaskrawe barwy, humorystyczne uchwycenie rzeczywistości, pewna rubaszność przedstawień, czy wreszcie baśniowy charakter prac to cechy charakterystyczne tego stylu.Wszyscy prezentowani przez nas artyści tworzą we własnym, unikalnym stylu, nie zapominają jednak o swych wschodnich korzeniach. Zapraszamy do zapoznania się z twórczością każdego z nich!