Agart - Galeria Sztuki
Bałdakow Aleksander
Bereza Igor
Białkowski Marek
Dalinkiewicz Monika
Drozdow Gienadij
Filipowicz Andrzej
Gernovich Irina
Glorya
Gryniewicz Siergiej
Grzybek Aleksander
Grzybek Ela
Gursky Stanisław
Gyży Oleg
Iljina Wiktoria
Januszkiewicz Piotr
Kastusik Pavel
Khobotova Anastazja
Kiczko Stanisław
Klimovich Natalia
Konovalov Aleksander
Kozieł Gienadij
Kuraczyckaja  Tamara
Lapkina Natasza
Manussa
Martynczuk Wasyl
Palaczicz Miroslaw
Pitsko Gienadij
Poskrobko Stanisław
Ros Aleksander
Ros Lesya
Silvanovich Aleksander
Sporski Wacław
Sporski Alex
Stratovich Walery
Surinovich Dmitry
Suvorov Aleksander
Szoba Walentyna
Vasilevich Aleksander
Wesołowski Stanisław
Yakowenko Yuri
Zimienko Aleksander

o nasgaleriaartyściwystawykontaktnewsletter
Martynczuk Wasyl

Martynczuk Wasyl urodził się w 1959 r. na Ukrainie.
W 1978 r. ukończył szkołę plastyczną  w Sankt Petersburgu.
W 1989 r. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Lwowie.
Artysta należy do Związku Artystów Malarzy na Białorusi a także do Związku Polskich Malarzy na Białorusi. Uczestnik wielu wystaw i plenerów.

Jego prace można spotkać w wielu galeriach jak i kolekcjach prywatnych.
O twórczości Wasyla Martynczuka można powiedzieć: "Dusza dziecka, umysł filozofa"

Wasyl Martynczuk, pochodzący z regionu Rouna na Ukrainie artysta żyje i pracuje na stałe w Grodnie na Białorusi. Z regionów tych czerpie inspiracje- widać ją w stylistyce prac malarskich, tematyce, kolorystyce.
Innymi ukochanymi tematami W.Martynczuka jest mitologia grecka, rzymska, którą w niezwykły sposób potrafi połączyć z ludowymi motywami Europy Wschodniej.Artysta, choć upodobał sobie malarstwo sztalugowe, nie stroni od innych technik  takich jak akwarela, malarstwo na jedwabiu, batik. Zaskakuje również tworząc piękne przedmioty ceramicznej sztuki użytkowej, oraz jedyne w swoim rodzaju rzeźby, pozostające, stylistycznie i tematycznie, w „martenczukowskim” stylu.

» Notka biograficzna      » Wystawy artysty      » Prace artysty