Agart - Galeria Sztuki
Bałdakow Aleksander
Bereza Igor
Białkowski Marek
Dalinkiewicz Monika
Drozdow Gienadij
Filipowicz Andrzej
Gernovich Irina
Glorya
Gryniewicz Siergiej
Grzybek Aleksander
Grzybek Ela
Gursky Stanisław
Gyży Oleg
Iljina Wiktoria
Januszkiewicz Piotr
Kastusik Pavel
Khobotova Anastazja
Kiczko Stanisław
Klimovich Natalia
Konovalov Aleksander
Kozieł Gienadij
Kuraczyckaja  Tamara
Lapkina Natasza
Manussa
Martynczuk Wasyl
Palaczicz Miroslaw
Pitsko Gienadij
Poskrobko Stanisław
Ros Aleksander
Ros Lesya
Silvanovich Aleksander
Sporski Wacław
Sporski Alex
Stratovich Walery
Surinovich Dmitry
Suvorov Aleksander
Szoba Walentyna
Vasilevich Aleksander
Wesołowski Stanisław
Yakowenko Yuri
Zimienko Aleksander

o nasgaleriaartyściwystawykontaktnewsletter
Gyży Oleg
Oleg Gyży urodził się w 1963 roku we Lwowie. W 1990 roku ukończył Lwowską Akademią Sztuki Użytkowej. Zajmuje się głównie malarstwem. Jest wykładowcą malarstwa na Uniwersytecie Lwowskim.
Mistrzowski styl malarski wyzbyty ideologii i anegdoty skupia się na problemach światła, koloru I nastroju. Współczesnych sobie artystów oraz krytyków zadziwia jasnością, bogactwem palety barw. Maluje obrazy sprawiające wrażenie wibracji i lekkości. Nawet klasyczne tematy jak martwa natura, są w wykonaniu O.Gyżego niezwykle delikatne i figlarne jednocześnie. Artysta bezustannie poszukuje  światła i stara się uchwycić na płótnie ulotność chwili. Przez to jest artystą najbardziej suwerennym w swych malarskich odkryciach i dążeniach.

» Notka biograficzna      » Wystawy artysty      » Prace artysty