Agart - Galeria Sztuki
Bałdakow Aleksander
Bereza Igor
Białkowski Marek
Dalinkiewicz Monika
Drozdow Gienadij
Filipowicz Andrzej
Gernovich Irina
Glorya
Gryniewicz Siergiej
Grzybek Aleksander
Grzybek Ela
Gursky Stanisław
Gyży Oleg
Iljina Wiktoria
Januszkiewicz Piotr
Kastusik Pavel
Khobotova Anastazja
Kiczko Stanisław
Klimovich Natalia
Konovalov Aleksander
Kozieł Gienadij
Kuraczyckaja  Tamara
Lapkina Natasza
Manussa
Martynczuk Wasyl
Palaczicz Miroslaw
Pitsko Gienadij
Poskrobko Stanisław
Ros Aleksander
Ros Lesya
Silvanovich Aleksander
Sporski Wacław
Sporski Alex
Stratovich Walery
Surinovich Dmitry
Suvorov Aleksander
Szoba Walentyna
Vasilevich Aleksander
Wesołowski Stanisław
Yakowenko Yuri
Zimienko Aleksander

o nasgaleriaartyściwystawykontaktnewsletter
Ros Aleksander
Aleksander Ros -  artysta  żyje  i  pracuje we Lwowie na Ukrainie. Jego niezwykły talent widać w stylistyce prac malarskich, konsekwencji tematycznej oraz kolorys-
tyce. Eksploracja artysty pozostaje w granicach wybrane-
go tematu ‘Miasto’. Są to obrazy, a raczej skrupulatna analiza rzeczywistości przepełniona emocjonalnym ładunkiem koloru, światła. Dzieła A. Rosa sprawiające wrażenie nieograniczonej przestrzeni, zdają się wchłaniać obserwatora. Artysta wzmacnia wydźwięk swych obserwacji tworząc serie obrazów, które to niczym echo zaciekawiają, wciąż przykuwają uwagę i zmuszają do refleksji.


» Notka biograficzna      » Wystawy artysty      » Prace artysty