Agart - Galeria Sztuki
Bałdakow Aleksander
Bereza Igor
Białkowski Marek
Dalinkiewicz Monika
Drozdow Gienadij
Filipowicz Andrzej
Gernovich Irina
Glorya
Gryniewicz Siergiej
Grzybek Aleksander
Grzybek Ela
Gursky Stanisław
Gyży Oleg
Iljina Wiktoria
Januszkiewicz Piotr
Kastusik Pavel
Khobotova Anastazja
Kiczko Stanisław
Klimovich Natalia
Konovalov Aleksander
Kozieł Gienadij
Kuraczyckaja  Tamara
Lapkina Natasza
Manussa
Martynczuk Wasyl
Palaczicz Miroslaw
Pitsko Gienadij
Poskrobko Stanisław
Ros Aleksander
Ros Lesya
Silvanovich Aleksander
Sporski Wacław
Sporski Alex
Stratovich Walery
Surinovich Dmitry
Suvorov Aleksander
Szoba Walentyna
Vasilevich Aleksander
Wesołowski Stanisław
Yakowenko Yuri
Zimienko Aleksander

o nasgaleriaartyściwystawykontaktnewsletter
Szoba Walentyna

Walentyna Szoba- białoruska artystka tworzy w swych obrazach, rysunkach i grafikach fascynujący świat wyobraźni.Jej niezwykle poetycka estetyka nawiązuje do mitologii, baśni, średniowiecznych legend. Artystka pragnie za pomocą swej sztuki dotrzeć do tego co niewidzialne, do sfery podświadomości i wyobrażeń. Przedstawia nam egzotyczne światy w których krajobrazy sprawiają wrażenie, że pochodzą z materii sennych marzeń,  a portrety obnażają otchłanie ludzkiej świadomości.
Niezwykłe grafiki przedstawiane w Galerii Agart łączą w sobie wielką odwagę artystyczną z zadziornością charakteru artystki, oraz zadziwiającą i ujmującą prostotą.

» Notka biograficzna      » Wystawy artysty      » Prace artysty