Agart - Galeria Sztuki
Bałdakow Aleksander
Bereza Igor
Białkowski Marek
Dalinkiewicz Monika
Drozdow Gienadij
Filipowicz Andrzej
Gernovich Irina
Glorya
Gryniewicz Siergiej
Grzybek Aleksander
Grzybek Ela
Gursky Stanisław
Gyży Oleg
Iljina Wiktoria
Januszkiewicz Piotr
Kastusik Pavel
Khobotova Anastazja
Kiczko Stanisław
Klimovich Natalia
Konovalov Aleksander
Kozieł Gienadij
Kuraczyckaja  Tamara
Lapkina Natasza
Manussa
Martynczuk Wasyl
Palaczicz Miroslaw
Pitsko Gienadij
Poskrobko Stanisław
Ros Aleksander
Ros Lesya
Silvanovich Aleksander
Sporski Wacław
Sporski Alex
Stratovich Walery
Surinovich Dmitry
Suvorov Aleksander
Szoba Walentyna
Vasilevich Aleksander
Wesołowski Stanisław
Yakowenko Yuri
Zimienko Aleksander

o nasgaleriaartyściwystawykontaktnewsletter
Kastusik Pavel

Pavel Kastusik ur. w 1976 r. w Mińsku. Ukończył Akademię Sztuk Pieknych w Mińsku.Ukończył studia podyplomowe w Sirakuzy (Włochy). Uprawia malarstwo i grafikę.Należy do Związku Artystów Białorusi i do Towarzystwa Polskich Plastyków na Białorusi.

Młody artysta mińskiej sztuki współczesnej oraz tej z pogranicza color field painting (malarstwo barwnych płaszczyzn). Celowo odrzuca estetykę figuratywną, opowiadając się za sztuką abstrakcyjną wyrażającą emocje. Eksploracja emocjonalnego ładunku koloru, poszukiwanie świetlistości pośród niemal jednolitych tonalnie pól barwnych jest niezwykle charakterystyczne dla artysty. Te niezwykle przemyślane kompozycje świadczą dojrzałości artystycznej malarza oraz biegłości w posługiwaniu się językiem plastycznym, którego podstawy i konsekwencje nie zostały  dotychczas przez nikogo osiągnięte.


» Notka biograficzna      » Wystawy artysty      » Prace artysty