Agart - Galeria Sztuki
Bałdakow Aleksander
Bereza Igor
Białkowski Marek
Dalinkiewicz Monika
Drozdow Gienadij
Filipowicz Andrzej
Gernovich Irina
Glorya
Gryniewicz Siergiej
Grzybek Aleksander
Grzybek Ela
Gursky Stanisław
Gyży Oleg
Iljina Wiktoria
Januszkiewicz Piotr
Kastusik Pavel
Khobotova Anastazja
Kiczko Stanisław
Klimovich Natalia
Konovalov Aleksander
Kozieł Gienadij
Kuraczyckaja  Tamara
Lapkina Natasza
Manussa
Martynczuk Wasyl
Palaczicz Miroslaw
Pitsko Gienadij
Poskrobko Stanisław
Ros Aleksander
Ros Lesya
Silvanovich Aleksander
Sporski Wacław
Sporski Alex
Stratovich Walery
Surinovich Dmitry
Suvorov Aleksander
Szoba Walentyna
Vasilevich Aleksander
Wesołowski Stanisław
Yakowenko Yuri
Zimienko Aleksander

o nasgaleriaartyściwystawykontaktnewsletter
Bereza Igor
Igor Bereza - doskonały artysta rzeźbiarz ukraiński z Lwowa. Jego prace cechuje forma jednocześnie futurystyczna jak i  niezwykle uproszczona. Artysta eksponując walor materiałowy i techniczny swych projektów, dąży do zachowania kontaktu z realiami życia. Widać to szczególnie w pracach figuratywnych. Delikatny kształt kobiecego ciała jest harmonijnie zgrany z fakturą oraz kolorem dzieła. Rytmiczne zdobienia, intensywniejsze w kolorze, dodatkowo podkreślają ciekawą formę ceramicznych rzeźb. Inne dzieła artysty, w których odrzucił on estetykę figuratywną, opowiadając się za sztuką abstrakcyjną, są artystyczną interpretacją sztuki awangardowej XXw.

» Notka biograficzna      » Wystawy artysty      » Prace artysty