Agart - Galeria Sztuki
Bałdakow Aleksander
Bereza Igor
Białkowski Marek
Dalinkiewicz Monika
Drozdow Gienadij
Filipowicz Andrzej
Gernovich Irina
Glorya
Gryniewicz Siergiej
Grzybek Aleksander
Grzybek Ela
Gursky Stanisław
Gyży Oleg
Iljina Wiktoria
Januszkiewicz Piotr
Kastusik Pavel
Khobotova Anastazja
Kiczko Stanisław
Klimovich Natalia
Konovalov Aleksander
Kozieł Gienadij
Kuraczyckaja  Tamara
Lapkina Natasza
Manussa
Martynczuk Wasyl
Palaczicz Miroslaw
Pitsko Gienadij
Poskrobko Stanisław
Ros Aleksander
Ros Lesya
Silvanovich Aleksander
Sporski Wacław
Sporski Alex
Stratovich Walery
Surinovich Dmitry
Suvorov Aleksander
Szoba Walentyna
Vasilevich Aleksander
Wesołowski Stanisław
Yakowenko Yuri
Zimienko Aleksander

o nasgaleriaartyściwystawykontaktnewsletter
Gryniewicz Siergiej
Sergiej Gryniewicz - doskonały artysta grodzieński, autor wielu wystaw indywidualnych jak i projektów grupowych.Jego prace znajdują się w kolekcjach na całym świecie zarówno
na Białorusi, Litwie, jak i Hiszpanii, Szwajcarii, Francji, Holandii, Polsce, Rosji, etc. Jego talent został doceniony już w 1988r, poprzez nadanie mu członkostwa Związku Malarzy ówczesnego ZSRR.
Uznany malarz sztalugowy, nie stroni jednak  od innych technik- jego monumentalne prace często łączone są z architekturą w formie fresków czy witraży. 
Prace S. Gryniewiecza to formy uproszczone, nawiązujące do sztuki pop-artu, zaskakują swoją prostotą zarówno w kompozycji jak i w oszczędnym, minimalistycznym zastosowaniu koloru. 
Artysta dąży w tematyce do zobrazowania obecnego stanu cywilizacji. Jego obrazy to satyra na rzeczywistość, realistyczny wizerunek samotnego człowieka i otaczającej go, komercyjnej w charakterze, rzeczywistości.
Swą pierwszą indywidualną wystawą pt "EGO" w białostockiej Galerii Sztuki Agart artysta pokazuje nam, dwojaki w znaczeniu, sens świata. Zaprezentowane dzieła to głównie portrety kobiet. Celowym działaniem S.Gryniewicza jest powiększenie, maksymalne zbliżenie wizerunku portretowanej osoby. Dzięki temu oglądający czuje się jak gdyby nie mógł podejść już bliżej, jakby zaglądał w świadomość owej kobiety, poznawał jej psyche, jej dusze, ego. Jednocześnie Gryniewicz przemyca nam swój punkt widzenia - nie pozwala na powierzchniowe traktowanie kobiety, każe nam docenić
jej świadomość, osobowość. W tym działaniu uwydatnia się jego własne ego, jego potrzeba przekształcenia swych spostrzeżeń w rzeczywisty, 'namacalny' obraz.

» Notka biograficzna      » Wystawy artysty      » Prace artysty