Agart - Galeria Sztuki
Bałdakow Aleksander
Bereza Igor
Białkowski Marek
Dalinkiewicz Monika
Drozdow Gienadij
Filipowicz Andrzej
Gernovich Irina
Glorya
Gryniewicz Siergiej
Grzybek Aleksander
Grzybek Ela
Gursky Stanisław
Gyży Oleg
Iljina Wiktoria
Januszkiewicz Piotr
Kastusik Pavel
Khobotova Anastazja
Kiczko Stanisław
Klimovich Natalia
Konovalov Aleksander
Kozieł Gienadij
Kuraczyckaja  Tamara
Lapkina Natasza
Manussa
Martynczuk Wasyl
Palaczicz Miroslaw
Pitsko Gienadij
Poskrobko Stanisław
Ros Aleksander
Ros Lesya
Silvanovich Aleksander
Sporski Wacław
Sporski Alex
Stratovich Walery
Surinovich Dmitry
Suvorov Aleksander
Szoba Walentyna
Vasilevich Aleksander
Wesołowski Stanisław
Yakowenko Yuri
Zimienko Aleksander

o nasgaleriaartyściwystawykontaktnewsletter
Klimovich Natalia
Natallia Klimovich - młoda artystka białoruska. W 2009 ukończyła Akademie Sztuk Pięknych w Mińsku. Jej prace, niezwykle nastrojowe i ciepłe w charakterze, to kompozycje nad wyraz uproszczone. Artystka skupia się przede wszystkim na ustaleniu wzajemnego położenia krawędzi przedmiotów. Przestrzenie między przedmiotami są- jak się wydaje- obiektem mniejszej uwagi. Klimovich, w sposób dla siebie typowy, wykorzystuje anomalie występujące przy użyciu perspektywy w sposób bardzo przemyślany i ciekawy. Świadczy to o dobrym warsztacie artystki i innowacyjności jej sztuki.

» Notka biograficzna      » Wystawy artysty      » Prace artysty