Agart - Galeria Sztuki
Bałdakow Aleksander
Bereza Igor
Białkowski Marek
Dalinkiewicz Monika
Drozdow Gienadij
Filipowicz Andrzej
Gernovich Irina
Glorya
Gryniewicz Siergiej
Grzybek Aleksander
Grzybek Ela
Gursky Stanisław
Gyży Oleg
Iljina Wiktoria
Januszkiewicz Piotr
Kastusik Pavel
Khobotova Anastazja
Kiczko Stanisław
Klimovich Natalia
Konovalov Aleksander
Kozieł Gienadij
Kuraczyckaja  Tamara
Lapkina Natasza
Manussa
Martynczuk Wasyl
Palaczicz Miroslaw
Pitsko Gienadij
Poskrobko Stanisław
Ros Aleksander
Ros Lesya
Silvanovich Aleksander
Sporski Wacław
Sporski Alex
Stratovich Walery
Surinovich Dmitry
Suvorov Aleksander
Szoba Walentyna
Vasilevich Aleksander
Wesołowski Stanisław
Yakowenko Yuri
Zimienko Aleksander

o nasgaleriaartyściwystawykontaktnewsletter
Surinovich Dmitry
Surinovich Dmitry- artysta grafik, rysownik. Urodzony w 1953, żyje I pracuje w Mińsku, Białoruś. Absolwent Wydziału Wnętrzarskiego Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych, członek Związku Reżyserów (od 1997r) oraz Związku Artystów Republiki Białoruskiej (od 1998r). Wystawia nieprzerwanie od 1979r. Bierze udział w wystawach krajowych oraz międzynarodowych projektach. Jego prace znajdują się w kolekcjach we Włoszech, Hiszpanii, Izraelu, Finlandii, Francji, Ukrainie, Polsce, Rosji, USA i Japonii. W rodzinnej Białorusi sztukę Surinovicha możemy podziwiać w Narodowym Muzeum Sztuki Współczesnej (Mińsk), w Witebskim Muzeum Sztuk, w Galerii Polatsk.

Sztuka Dmitriego Surinovicha czerpie z Białoruskiej kultury. Po pierwsze zauważamy aspekt filozoficzny, po drugie charakterystyczne dla sztuki Europy Wschodniej- tendencja do zagospodarowania całej przestrzeni malarskiej widoczne w pracach malarza. O ile techniki rysunkowe i graficzne ograniczają twórcę sztywnymi ryzami konturu i kreski, to technika akwareli, w której specjalizuje się artysta, daje większą swobodę twórczą. Prace zyskują na lekkości i dynamice. Zadziorna tematyka, kontrowersyjne nieraz przedstawienia, to satyra współczesnego świata. Zapraszamy do obejrzenia twórczości Dimitriego Surinovicha w Galerii Sztuki Agart.

» Notka biograficzna      » Wystawy artysty      » Prace artysty