Agart - Galeria Sztuki
Bałdakow Aleksander
Bereza Igor
Białkowski Marek
Dalinkiewicz Monika
Drozdow Gienadij
Filipowicz Andrzej
Gernovich Irina
Glorya
Gryniewicz Siergiej
Grzybek Aleksander
Grzybek Ela
Gursky Stanisław
Gyży Oleg
Iljina Wiktoria
Januszkiewicz Piotr
Kastusik Pavel
Khobotova Anastazja
Kiczko Stanisław
Klimovich Natalia
Konovalov Aleksander
Kozieł Gienadij
Kuraczyckaja  Tamara
Lapkina Natasza
Manussa
Martynczuk Wasyl
Palaczicz Miroslaw
Pitsko Gienadij
Poskrobko Stanisław
Ros Aleksander
Ros Lesya
Silvanovich Aleksander
Sporski Wacław
Sporski Alex
Stratovich Walery
Surinovich Dmitry
Suvorov Aleksander
Szoba Walentyna
Vasilevich Aleksander
Wesołowski Stanisław
Yakowenko Yuri
Zimienko Aleksander

o nasgaleriaartyściwystawykontaktnewsletter
Bałdakow Aleksander
Aleksander Bałdakow
Urodził się w 1979 roku w Postawach,Belarus.
  1997-2002- studiował plastykę na Państwowym Uniwersytecie im. J. Kupały w Grodnie.
  2006- 2012 r. Białoruska Państwowa Akademia Sztuk Pięknych (kierunek scenografia).
Od roku 2012 jest członkiem Białoruskiego Związku Artystów Plastyków.
 Od 2010 roku należy do Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB.
Od  2012 r. – malarz warsztatów  plastycznych Związku Artystów Plastyków (Grodno, zespół «Wieża»).
Uczestniczy w plenerach i wystawach zbiorowych, projektów artystycznych:  organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą:

- Projekt "Kwantagrafia" (galeria "Tuzengayz", Grodno 2002)
- Wystawa indywidualna "Wegetacją" (galeria " Tuzengayz ", Grodno 2004)
-Wspólny projekt "WU TU" (wspólnie z Rusaczekam I., Grodno 2008)
- Wspólna wystawa "Intermedia" (sala "Universum", ГрГУ imienia Janki Grodno 2009 )
- Międzynarodowy festiwal-wystawa sztuki współczesnej "DACH-9 (Pałac sztuki, Mińsk 2009 )
- wspólny projekt "5x5" (galeria "LaSandr-art", Mińsk 2011)
-wystawa artystów-scenografów "PQ 2011" (galeria "Akademia",, Mińsk 2011)
- wspólny projekt "Schody na strych" (wspólnie z Zaitcewum W., galeria "Akademia", Mińsk 2012)
-wspólna wystawa-projekt "Postulat" ( Galeria Uniwersytetu Kultury, Mińsk 2012)
-wspólna wystawa "Pod otwartum niebem" (Państwowa galeria sztuki, Sopot,Polska 2014)
-wspólna wystawa-projekt "Lixtart" ( Galeria Uniwersytetu Kultury,Mińsk 2014)
-wspólna wystawa "Szczęśliwa 13ka" (galeria "Delfina", Warszawa, Polska ,2014)
-międzynarodowa wspólna wystawa "Od kwadratu do obiektu" (Mińsk,Belexpo,2014)
art-projekt "OCULIS ELEMENTARIS" (wspólnie z Rusaczekam I.) (Grodno,Historyczno-archeologicznu muzeum,Senatorska zala,2014)

» Notka biograficzna      » Wystawy artysty      » Prace artysty