Agart - Galeria Sztuki
Bałdakow Aleksander
Bereza Igor
Białkowski Marek
Dalinkiewicz Monika
Drozdow Gienadij
Filipowicz Andrzej
Gernovich Irina
Glorya
Gryniewicz Siergiej
Grzybek Aleksander
Grzybek Ela
Gursky Stanisław
Gyży Oleg
Iljina Wiktoria
Januszkiewicz Piotr
Kastusik Pavel
Khobotova Anastazja
Kiczko Stanisław
Klimovich Natalia
Konovalov Aleksander
Kozieł Gienadij
Kuraczyckaja  Tamara
Lapkina Natasza
Manussa
Martynczuk Wasyl
Palaczicz Miroslaw
Pitsko Gienadij
Poskrobko Stanisław
Ros Aleksander
Ros Lesya
Silvanovich Aleksander
Sporski Wacław
Sporski Alex
Stratovich Walery
Surinovich Dmitry
Suvorov Aleksander
Szoba Walentyna
Vasilevich Aleksander
Wesołowski Stanisław
Yakowenko Yuri
Zimienko Aleksander

o nasgaleriaartyściwystawykontaktnewsletter
Sporski Alex
Alex Sporski to niezwykle uzdolniony malarz młodego pokolenia. Syn uznanego już artysty Wacława Sporskiego. Absolwent Grodzieńskiej Akademii.
W malarstwie posługuje się symbolami. Prace jego powstają na podstawie wewnętrznych przeżyć, które stara się przelać na płótno.
Każdy obraz to niepowtarzalny spektakl i niekończąca się opowieść o ludzkich pragnieniach, podnietach, niedoskonałościach, lękach. Obrazy prezentowane mają ogromną wartość artystyczną.

» Notka biograficzna      » Wystawy artysty      » Prace artysty