Agart - Galeria Sztuki
obrazy olejne
martwa natura
pejzaż
akt
malarstwo współczesne
portret
malarstwo sakralne
akwarela
rzeźba / ceramika
grafika

o nasgaleriaartyściwystawykontaktnewsletter

1. Właścicielem sklepu internetowego Galeria-Agart.pl jest firma: Agart Agnieszka Bagińska Rogowo 23 c, 16-070 Choroszcz NIP 966-04-81-950 , REGON 200061395


Numer konta:SWIFT BPKO PL PW, PKO BP ODZIAŁ 1 W BIAŁYMSTOKU:  

76 1020 1332 0000 1602 0280 2221

Adres poczty elektronicznej sklepu: biuro@galeria-agart.pl

2. Realizacja sprzedaży w sklepie galeria-agart.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie Galeria-Agart.pl oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.    

3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu galeria-agart.pl  wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.    

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ    

4. Z oferty sklepu Galeria-Agart.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.    

5. Zamówienia w sklepie galeria-agart.pl można składać na stronie internetowej, poprzez e-mail na adres biuro@galeria-agart.pl , telefonicznie pod numerem 085 7446098.    

6. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego Galeria-Agart.pl :
dostęp do Internetu,
komputer z zainstalowana przeglądarką Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższą.

7. Zamówienia składać można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie od jednego do  siedmiu dni roboczych licząc od chwili otrzymania zamówienia.Zamówienie na wybrany przedmiot nie będący w ofercie sklepu będzie realizowane od 2 do 6 tygodni. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówień w przypadkach niezależnych od Właściciela sklepu Galeria-Agart.pl.   

8. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego przedmioty oferowane do sprzedaży. Wkładanie przedmiotów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka", pod zdjęciem przedmiotu, a akceptacja całego zamówienia odbywa się w Koszyku po wyborze opcji dostawy i kliknięciu przycisku "Realizuj zamówienie". Następnie należy wprowadzić własne dane billingowe i kliknąć przycisk Dalej, na kolejnej stronie po sprawdzeniu danych billingowych i wybraniu sposobu zapłaty kończymy składanie zamówienia.    

9. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres po ewentualnym, uprzednim sprawdzeniu telefonicznym wiarygodności zamawiającego. Galeria-Agart.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.    

10. Galeria-Agart.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży przedmiotu wybranego przez Klienta. O fakcie odstąpienia od umowy Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników Galerii-Agart.pl    

11. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną, a jego przyjęcie do realizacji może zostać potwierdzone telefonicznie przez pracownika realizującego zamówienie.    

12. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Galeria-Agart.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia, a w przypadku przedmiotów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa - również kosztami tych przedmiotów.     

SPOSOBY I WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPY I DOSTAWĘ    

13. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wynajętej firmy kurierskiej wynajętej firmy kurierskiej.    

14. Towar wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Na terenie Polski przesyłki dostarczane są standardowo w ciągu 1-3 dni roboczych.    

15. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.     

16. Galeria-Agart.pl może udzielić rabatu dotyczącego kosztu dostawy zamówienia. Decyzja o udzieleniu rabatu i jego wysokości podejmowana jest indywidualnie na podstawie każdorazowo złożonego zamówienia.     

17. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
- gotówka - przy odbiorze osobistym.
- przelew bankowy - przelew należy wysłać na konto wskazane przez galerie-agart.pl rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z ewentualną kwotą dostawy.      

GWARANCJE I REKLAMACJE       

18. Klient ma możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki. Wymogiem jest pisemne oświadczenie Klienta oraz dokument sprzedaży otrzymany z dostawą. Zwrot jest możliwy, gdy towar nie został uszkodzony prze kupującego ( poza śladami zwykłego użytkowania). Zwroty prosimy kierować na adres naszego sklepu z dopiskiem "zwrot".

19. W razie niezgodności towaru z umową Klient ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli niezwłocznie zawiadomi o tym sprzedawcę. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.   

20. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Galerą-Agart.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr. zamówienia, nr. dowodu zakupu , oraz opisać przedmiot reklamacji.

Galeria-Agart.pl rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację i udzieli odpowiedzi pocztą elektroniczna w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji na adres poczty podany przez Klienta w zamówieniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE    

21. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na przetwarzanie przez firmę Agart Agnieszka Bagińska jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać usunięcia lub zmiany jego danych osobowych. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu Galeria-Agart.pl     

22. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury  bez podpisu odbiorcy.    

23. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki.