Agart - Galeria Sztuki
obrazy olejne
martwa natura
pejzaż
akt
malarstwo współczesne
portret
malarstwo sakralne
akwarela
rzeźba / ceramika
grafika

o nasgaleriaartyściwystawykontaktnewsletter
TVOR.by - wystawa malarstwa współczesnego
TVOR.by - wystawa malarstwa współczesnego

  
                                          

Wystawa pod tytułem "TVOR.by" ukazuje malarstwo współczesne artystów białoruskich. Będzie można obejrzeć na niej prace takich artystów jak (na zdjęciu od lewej) Pavel Kastusik, Stanislaw Gursky, Anastazja Khobotowa, Leonid Khobotov, Gienadij Kozieł.

 

 Prezentowani twórcy są spadkobiercami artystycznej grupy "Niemiga 17", która powstała w połowie lat 80-tychi miała ogromny wkład w wyzwolenie sztuki białoruskiej z dogmatów socrealizmu. "Niemiga 17" na stałe wpisała się w  karty historii malarstwa białoruskiego.

 Wystawa przedstawia szereg utworów, które ujawniają treść procesu twórczego. Zamknięcie, pogrążenie w sobie - pracowni, wewnętrzne życie. Proces pojmowania życia i sztuki pod warunkiem, że czas nie ma znaczenia a jednocześnie w tym samym momencie powstają prace, które zmuszają widza do odczuwania napięcia w każdym fragmencie wyznaczonej przestrzeni. Wystawa ta to nie proces narcyzmua próba wyzwolenia od ciężaru własnych osiągnięć na drodze dalszego doskonalenia się. Prezentowane malarstwo to proces twórczy, ukazanie ruchu w przestrzeni, pojemność metafory utrwalonych wizerunków. Spojrzenie duszy, głos serca, kolor jest nośnikiem podstawowych treści. Czerpanie satysfakcji z tworzeniakoloru. Artyści próbują uchwycić coś co sprawia, że ich prace nie odbieramy jako malowanki a obrazy o ogromnej wrażliwości i wyobraźni malarskiej.